Kontakt

UPRAVA

Georgija Jakšića br.9.

015/719-5150
015/7884-660
015 /7884-661
015/7888-068
015/719-5150 prijava kvarova
015/7882-430 FAKS
015/7878-040 prijava stanja vodomera
015/7100-799 prijava stanja vodomera
066/ 25 25 25 prijava stanja vodomera SMS
0800/ 100 501 reklamacije

SLUŽBA ZA ODRŽAVANjE VODOVODA I KANALIZACIJE

Ul. Prvog maja bb, Loznica
015/872-028

CRPNA STANICA BANjA KOVILjAČA

(OBJEKAT ZA PROIZVODNjU I DISTRIBUCIJU VODE)
Ul. Maršala Tita bb, Banja Koviljača
015/818-162

FEKALNA STANICA

(OBJEKAT ZA PRERADU OTPADNIH VODA)
Ul.Klanička bb, Loznica
015/873-907