Aktivnosti

 • Opširnije
  ⚠️АПЕЛ ПОТРОШАЧИМА⚠️
  19.06.2024.
 • Opširnije
  Измена плана јавних набавки за 2024. годину
  30.04.2024.
 • Opširnije
  Јавно предузеће "Водовод и канализација" Лозница оглашава продају приколице "Галеб" и отпадног материјала лицитацијом.
  24.04.2024.
 • Opširnije
  SAOPŠTENjE 16.04.2024.
  16.04.2024.
 • Opširnije
  САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ
  05.01.2024.
 • Opširnije
  SAOPŠTENJE ZA POTROŠAČE
  07.07.2023.

Prezentacija sa radionice Upravljanje imovinom kroz savetodavne usluge JVP/JKP u Jugoistočnoj Evropi

Prezentacija sa radionice Upravljanje imovinom kroz savetodavne usluge JVP/JKP u Jugoistočnoj Evropi
Radionica za direktore i tehničke direktore JVP/HJKP
Faza I i II - Pregled napretka projekta i put prema napred

06.12.2018.godine, Bijeljina

Uređenje vodotokova II reda

Uređenje Vodotokova II reda ( Simića potok, Duboki potok-Banja Kovilјača, kanal u Trbušnici i Bolnički potok)
U skladu sa Operativnim planom odbrane od poplava voda drugog reda grada Loznica za 2018.god. i Godišnjim programom mera i radova za smanjenje rizika od poplava na vodotokovima II reda, pristupilo se radovima na uklanjanju bilјne vegetacije:
-Košenje trave, korova i sečenje šiblјa
-Sečenje drveća
-Mašinski iskop nanosa bagerom sa odbacivanjem na stranu
-Transport rečnog materijala na deponiju i razbacivanje istog.

Pre izvođenja radova

Posle izvođenja radova

Obilaskom lokacija koje su očišćene, primećeno je da se u navedene potoke (Simića potoku, Dubokom potoku, kanal u Trbušnici, Bolnički potok) i pored njih baca otpad. Apelujemo na građane da smeće ne bacaju na mesta koja za to nisu namenjena.

Obeležena krsna slava Sveti Nikolaj

Javno preduzeće „ Vodovod i kanalizacija“ je u utorak 22.05.2018. godine obeležilo krsnu slavu Sveti Nikolaj u prostorijama crpne stanice u Banji Koviljači.

SVETSKI DAN VODA 2018.GODINA

Mart 22. je 1993. godine Rezolucijom UN proglašen za Svetski dan voda. Svake godine obeležava se pod različitim sloganom, a ove godine slogan je : Voda-odgovori se nalaze u pririodi.
Postoji mnogo pitanja koje možemo postaviti, a odnose se na vodu. Svakako najvažnije jeste kako sprečiti zagađenje vode. Odgovor se nalazi u nama jer je odgovornost lјudi klјučna u sprečavanju zagađenja.

Kapitalna investicija za naše preduzeće, naš grad i zaštitu životne sredine jeste postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Da bi se ovaj projekat realizovao već su sprovedene određene aktivnosti:
-određena je lokacija i imovinsko- pravni odnosi su rešeni,
-Vlada Republike Srbije je utvrdila javni interes,
-osnivač pokušava da obezbedi neophodna sredstva za izgradnju PPOV-a,
-kroz strategiju lokalnog održivog ekonomskog razvoja planirana je izgradnja kanalizacionih kolektora, kao i kanalizacione mreže.
Vrednost ove investicije je oko 20.000.000 evra. U Vladi RS ovaj projekat je među prioritetnim projektima za finansiranje.
Koliko nam je priroda pružila, toliko je i nepredvidiva. Poplave 2014.godine nanele su velike štete. U zoni izvorišta Gornje polјe obnvlјena je obala Drine u dužini od 500 metara u cilјu zaštite sedam bunara od mogućih poplava. Izvođač radova je bio Jugokop-Podrinje d.o.o. iz Šapca, a vrednost investicije 300.000 evra.
Cevovod Duboki potok uništen je u poplavama 2014.godine, a obnovlјen je krajem 2017.godine. Izgrađena je hlorna stanica i rekonstruisano 10 km cevovoda. Cevovod Duboki potok i obaloutvrda finansirani su iz sredstava KFW banke koja su namenjena za obnovu i sanaciju objekata oštećenih u poplavama Maja 2014.godine.

Proširenje vodovodne mreže je veoma bitno za JP Vodovod i kalizacija pa je tako u mestu Zajača izgrađena vodovodna mreža: primarna u dužini od 2.4 km ,sekundarna vodovodna mreža 2.2km kao i rezervoar zapremine 150 kubnih metara.
Ulaganjem u vodovodnu mrežu pobolјšavamo kvalitet naše osnovne delatnosti, a samim tim dajemo i doprinos za planetu. Kao potrošači, treba da budemo svesni koliko je voda dragoceni resurs kog ne treba rasipati jer preko dve milijarde lјudi nema pristup vodi za piće. Zadatak svakog od nas jeste da racionalno koristimo vodu i da je ne zagađujemo jer je tako je čuvamo za buduće generacije.

JP "Vodovod i kanalizacija" oglašava prodaju stare opreme i potrošnog materijala

JP Vodovod i kanalizacija oglašava prodaju stare opreme i potrošnog materijala prikupljanjem ponuda.

Predstavlјanje projekata Upravlјanje infrastrukturnim sredstvima – saveti preduzećima vodovoda jugoistočne Evrope

U petak 23.02.2018. godine, u Obrazovno-kulturnom centru Vuk Karadžić u Tršiću, predstavlјen je projekat Upravlјanje infrastrukturnim sredstvima – saveti preduzećima vodovoda jugoistočne Evrope.

Ovaj projekat obezbeđuje tehničku podršku , softver i jačanje kapaciteta u najmanje 70 izabranih vodovodnih preduzeća iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, sa cilјem da se uradi kompletan opseg aktivnosti u preduzeću primenom Asset Menagement-a.

Projekat je omogućen zahvalјujući Nemačkom društvu za međunarodnu saradnju-GIZ, firmi Hydrocomp Eneterprises sa Kipra, Međunarodnog udruženja vodovodnih preduzeća u slivu reke Dunav- IAWD i Udruženja za tehnologiju voda i sanitarno inženjerstvo-UTVSI.

U Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji projekat sprovodi Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo (UTVSI) iz Beograda, kao relevantna institucija u primeni metodologije za upravlјanje infrastrukturnim sredstvima.

Ovaj inovativni projekat predstavili su : dr. Bilјana Filipović- član Gradskog veća Grada Loznice, Ljubinko Đokić- pomoćnik gradonačelnika, Milan Radnić- JP „ Vodovod i kanalizacija“ Loznica, Zorica Maksimović- JP „Vodovod i kanalizacija“ Loznica, Marija Nešković- JP „ Vodovod i kanalizacija“ Loznica, Aleksandar Šotić-UTVSI, Bojan Agonović- UTVSI, Jovanović Goran- UTVSI, Nikolić Ivan- UTVSI.

JP „ Vodovod i kanalizacija“ Loznica učesnik je ovog projekta od 2017.godine.

Druga faza izgradnje vodovodne mreže u mestu Zajača

Primarna vodovodna mreža u dužini od 2,4 km je izgrađena. Trenutno se rade kućni priklјučci i završava izgradnja sekundarne vodovodne mreže u dužini od 2,2 km. Takođe, počelo se sa izgradnjom rezervoara za vodu zapremine 150 metara kubnih.

JP "Vodovod i kanalizacija" oglašava prodaju stare opreme i potrošnog materijala

JP Vodovod i kanalizacija oglašava prodaju stare opreme i potrošnog materijala prikupljanjem ponuda.

Druga faza izgradnje vodovodne mreže u mestu Zajača

U toku je izgradnja vodovodne mreže i rezervoara za vodu u Zajači.
Investicija obuhvata izgradnju 2,4 km primarne i 2,2 km sekundarne vodovodne mreže i rezervoar zapremine 150 metara kubnih. Izvođač radova je NS Graditelj iz Novog Sada.

Obeležena krsna slava Sveti Nikolaj

Javno preduzeće „ Vodovod i kanalizacija“ je u ponedeljak 22.05.2017. godine obeležilo krsnu slavu Sveti Nikolaj u prostorijama crpne stanice u Banji Koviljači.

Potpisivanje ugovora za rekonstrukciju cevovoda Duboki potok i izgradnju vodovoda u Zajači

U četvrtak 30.03.2017. godine, potpisan je ugovor sa izvođačem radova za rekonstrukciju cevovoda Duboki potok u dužini od oko 10 kilometara, zatim drugu fazu izgradnje primarne i sekundarne vodovodne mreže u Zajači u dužini od oko 2,5 kilometara, kao i izgradnju rezervorara za vodu i izgradnju sekundarne vodovodne mreže u Zajači u dužini od oko 2,2 kilometra.
Izvođač radova je NS Graditelј iz Novog Sada, a vrednost ovog ugovora je 557.681,48 evra.

JP "Vodovod i kanalizacija" oglašava prodaju stare opreme i potrošnog materijala

JP Vodovod i kanalizacija oglašava prodaju stare opreme i potrošnog materijala prikupljanjem ponuda.