August 08 2018 0comment

ČESMA U GRADU (kod šetališta)

JP „Vodovod i kanalizacija“ osposobilo je javnu česmu (u blizini šetališta) za korišćenje. Apelujemo na građane da vode računa o korišćenju česme da ne bi došlo do oštećenja.
Ukoliko se nastave visoke temperature, JP „ Vodovod i kanalizacija“ obezbediće cisterne sa pijaćom vodom na različitim lokacijama u gradu.