January 05 2024 0comment

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Предстоје нам ниске температуре које могу да доведу до смрзавања воде у инсталацијама и изазову њихово пуцање.Грађани који имају објекте у којима не бораве,куће или викендице, требало би да испразне водоводне инсталације и избегну евентуалну штету.

У оквиру кућних инсталација, требало би затворити вентил који је намењен за дворишне чесме,гараже и шупе.

Водомере би такође требало заштитити.Подсећамо да је одржавање шахтова у којима се налазе водомери у надлежности потрoшача.

Tags: