Menadžment i organizaciona struktura

 

Nadzorni odbor

Menadžment

vik-organizaciona-sema
Nadzorni odbor
Direktor
Izvršni direktor
Tehnički sektor
Sektor za pravne i opšte poslove
Sektor za ekonomsko-finansijske poslove
Služba za proizvodnju i distribuciju vode
Služva elektro i mašinskog održavanja i kontrola kvaliteta vode
Služba za održavanje vodovoda i kanalizacije
Odeljenje za pravne poslove i javne nabavke
Odeljenje za poslove obezbeđenja, bezbednosti i zdravlja na radu
Odeljenje obračuna i naplate
Odeljenje računovodstva
Odeljenje plana i komercijale
Odeljenje pripreme
Dispečersko odeljenje
Odeljenje evidencije i čitanja vodomera
Radna jedinica za održavanje vodovoda
Radna jedinica za održavanje kanalizacije
Radna jedinica za zamenu vodomera
Radna jedinica za održavanje mehanizacije
Odeljenje mašinskog održavanja
Odeljenje rukovaoca
Odeljenje elektro održavanja
Odeljenje kontrole i kvaliteta vode