Radovi

 • Opširnije
  SAOPŠTENJE ZA POTROŠAČE
  18.09.2018.
  Trg Vuka Karadžića, ulica Svetog Save, Beogradska ulica, ulica Đure Jakšića, ulica Branka Radičevića biće bez vode u sredu, 19.09.2018. godine od 08-12časova.
 • Opširnije
  SAOPŠTENJE ZA POTROŠAČE
  18.09.2018.
  Trg Vuka Karadžića, ulica Svetog Save, Beogradska ulica, ulica Đure Jakšića, ulica Branka Radičevića biće bez vode u utorak , 18.09.2018. godine od 09-13časova.
 • Opširnije
  Šabački put 03.08.2018.
  02.08.2018.
  Zbog kvara na vodovodnoj mreži ceo Šabački put, od osnovne škole Vuk Kradžić i sva mesta koja se snabdevaju sa tog regiona, biće bez vode sutra, 03.08.2018. godine od 08h do 12h.

Završeni radovi sanacija obale reka Drina u zoni vodoizvorišta "Gornje polje" u Banji Koviljači

Završeni su radovi u zoni izvorišta Gornje polјe na obnovi i sanaciji obale Drine u dužini od 500 metara, koja je oštećena u poplavama 2014. godine.

Prespajanje mreže u Karađorđevoj ulici u Banji Koviljači

U toku su radovi na prespajanju rekonstruisane mreže u Karađorđevoj ulici u Banji Koviljači. Po završetku radova potrošači u ovoj ulici biće priklјučeni na rekonstruisanu mrežu.

Zamena vodomera

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ pokrenulo je intezivniju akciju baždarenja vodomera. U prvih devet meseci 2016. godine zamenjeno je preko 3100 vodomera a sve u cilju što tačnijeg i preciznijeg očitavanja vodomera kod potrošača. Na diagramu je prikazano broj zamenjenih vodomera u 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016. godini.

Akcija otkrivanja nelegalnih priključaka

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ pokrenulo je akciju otkrivanja nelegalnih priklјučaka na vodovodnu mrežu. Ukoliko je objekat u postupku ozakonjenja, apelujemo na vlasnike da obezbede i pokažu ekipama našeg preduzeća na terenu dokument koji dokazuje da su u postupku ozakonjenja i time izbegnu isklјučenje sa vodovodne mreže.

Sanacija obale reka Drina u zoni vodoizvorišta "Gornje polje" u Banji Koviljači

Trenutno se odvijaju radovi u zoni izvorišta Gornje polјe na obnovi i sanaciji obale Drine u dužini od 500 metara, koja je oštećena u poplavama 2014. godine. Izvođač radova je Jugokop-Podrinje d.o.o. iz Šapca.
Radovi se izvode na osnovu Rešenja broj: 351-115/2016 izdatog 26.04.2016. od strane Odelјenja za planiranje i izgradnju –Odsek za sprovođenje objedinjene procedure i planiranje Gradske uprave- Grada Loznice.

Vrednost ove investicije je 300.090 evra, a finansira se iz sredstava KfW banke koja su namenjena obnovi i sanaciji objekata oštećenih u poplavama Maja 2014. godine.

Radovi na uređenju kruga radionice

JP „Vodovod i kanalizacija“ Loznica u predhodnom periodu radio je na uređenju kruga objekta radionice kao i na samom objektu gde radnici provode vreme kada nisu na terenu. Radilo je se na rekonstrukciji krova kao i na sređivanju spoljašne fasade i prostorija unutar objekta kao i na sređivanju mokrih čvorova. Radilo se i na sređivanju magacina kao i kruga i parking mesta gde su smeštena vozila. Treba napomenuti da je većina poslova odrađena angažovanjem sopstvene radne snage sa minimalnim ulaganjem.

Objekat radionice pre početka radova

Objekat radionice posle završenih radova

Krug radionice i parking mesta pre izvršenih radova

Krug radionice i parking mesta posle izvršenih radova

Prespajanje rekonstruisane mreže

U toku su radovi na prespajanju rekonstruisane mreže u ulici Branka Radičevića, Đure Jakšića, Beogradskoj ulici i ulici Dragolјuba Popovića. Po završetku radova potrošači u ovim ulicama biće priklјučeni na rekonstruisanu mrežu.

 • Opširnije
  SAOPŠTENJE ZA POTROŠAČE
  18.09.2018.
  Trg Vuka Karadžića, ulica Svetog Save, Beogradska ulica, ulica Đure Jakšića, ulica Branka Radičevića biće bez vode u sredu, 19.09.2018. godine od 08-12časova.
 • Opširnije
  SAOPŠTENJE ZA POTROŠAČE
  18.09.2018.
  Trg Vuka Karadžića, ulica Svetog Save, Beogradska ulica, ulica Đure Jakšića, ulica Branka Radičevića biće bez vode u utorak , 18.09.2018. godine od 09-13časova.
 • Opširnije
  Šabački put 03.08.2018.
  02.08.2018.
  Zbog kvara na vodovodnoj mreži ceo Šabački put, od osnovne škole Vuk Kradžić i sva mesta koja se snabdevaju sa tog regiona, biće bez vode sutra, 03.08.2018. godine od 08h do 12h.