April 24 2024 0comment

Јавно предузеће “Водовод и канализација” Лозница оглашава продају приколице “Галеб” и отпадног материјала лицитацијом.

Tags: